Anno Domini High Definition

(2009, CD)
 1. Hyperactive 05:45
 2. Driven To Destruction 07:06
 3. Egoist Hedonist 08:56
 4. Left Out 10:59
 5. Hybrid Times 11:53
Bonus DVD: Live in Amsterdam
 1. Volte-Face
 2. I Turned You Down
 3. Reality Dream III
 4. Beyond The Eyelids
 5. Conceiving You
 6. Ultimate Trip (excerpt)
 7. Panic Room
 • CZAS TRWANIA:
  44:44
 • WYTWÓRNIA:
  Mystic Production (MYSTCD 081, MYSTCD 096), Inside Out (IOMCD 313, IOMSECD 313)
 • DATA WYDANIA:
  15 czerwca 2009 (Polska), 6 lipca 2009 (Europa), 28 lipca 2009 (Ameryka Północna)
 • MUZYKA:
  Riverside
 • TEKSTY:
  Mariusz Duda
 • NAGRANIE:
  Studio-X (I-III 2009) Szymon Czech
 • MIKS:
  Studio-X (I-III 2009) Szymon Czech
 • MASTERING:
  Grzegorz Piwkowski - Higendaudio
 • PRODUKCJA:
  Riverside, Szymon Czech
 • Projekt okładki:
  Travis Smith @ Seempieces
 • Zdjęcia zespołu:
  Wojtek Kutyła
 • Goście:
  Rafał Gańko - trąbka w utworze Egoist Hedonist
  Karol Gołowacz - saksofon w utworze Egoist Hedonist
  Adam Kłosiński - puzon w utworze Egoist Hedonist
 • Hyperactive

  Hyperactive Nadpobudliwy

  It’s just another day of my life
  In the high res next gen wonderland
  I curse the sun
  Getting out of bed
  I hope my sell-by date
  Didn’t expire yesterday

  The torture porn on the red roy disc
  A sweet kiss of liquid modernity
  We have no time for your mistakes
  Dial
  Search
  Accept

  "Here, you have to run as fast as you can to stay in the same place."

  You’re too blurry my friend
  You’re too slow
  You’re too predictable
  Too below
  This is all I can hear in my mind
  When I try to believe
  I’ll stand the pace of this run

  Breathe in
  Breathe out

  It’s just another day of my life
  Dial
  Search
  Accept

  To po prostu kolejny dzień mojego życia
  Kraina czarów w wysokiej rozdzielczości
  Przeklinam słońce
  Zwlekając się z łóżka
  Mam nadzieję, że wczoraj
  Nie minął mój termin ważności

  Brutalna przemoc na czerwonym nośniku
  Słodki pocałunek płynnej nowoczesności
  Nie mamy czasu na Twoje błędy
  Wykręć
  Wyszukaj
  Zatwierdź

  „Tutaj, musisz biec tak szybko jak potrafisz, by zostać w tym samym miejscu”

  Jesteś zbyt niewyraźny
  Jesteś zbyt powolny
  Jesteś zbyt przewidywalny
  Za bardzo z tyłu 
  To wszystko, co słyszę w swojej głowie
  Kiedy próbuję uwierzyć
  Że wytrzymam tempo tej gonitwy

  Wdech
  Wydech

  To po prostu kolejny dzień mojego życia
  Wykręć
  Wyszukaj
  Zatwierdź

 • Driven to Destruction

  Driven to Destruction Dążąc do destrukcji

  I don’t know where to begin
  Feel a cleaving in my mind
  I can’t get my act together
  Buzz in my head is too loud
  I know something’s wrong with me
  It’s starting to burn out my soul
  But I feel so weird in here
  When you just sit, listen and nod

  All my life
  I’ve been trying to deny and deceive myself

  Sense of Insecurity
  Restlessness
  The turning out
  Hatred for my inner chaos
  And the color of your couch
  I’ve just had this trouble all my life
  Of getting out what is inside

  Now I run
  But cannot hide

  No matter how much I do for them
  No matter how much I do for myself
  No matter which way I look at it
  Fulfillment passes me by

  Distracted inner self
  On the brink of chaos
  Lost its way

  Impatient inner self
  On the brink of chaos
  Lost its way

  Distracted inner self
  I’m tuning out

  Impatient inner self
  I’m spacing out

  Distracted inner self
  On the brink of chaos
  Lost its way

  Nie wiem, od czego zacząć
  Chyba oszaleję
  Nie mogę się pozbierać
  Szum w mojej głowie jest za głośny
  Wiem, że coś jest ze mną nie tak
  To zaczyna wypalać moją duszę
  Ale tak dziwnie się tutaj czuję
  Kiedy tylko siedzisz, słuchasz i przytakujesz

  Całe moje życie
  Próbuję zaprzeczać i oszukiwać sam siebie

  Poczucie niepewności
  Niepokój
  Gaśnięcie
  Nienawiść do mojego wewnętrznego chaosu
  I do koloru twojej kanapy
  Całe życie mam problem
  Z wydobyciem tego, co we mnie tkwi

  Teraz uciekam
  Ale nie mogę się schować

  Nie ma znaczenia, jak wiele dla nich zrobię
  Nie ma znaczenia, jak wiele zrobię dla siebie
  Nie ma znaczenia, jak do tego podejdę
  Spełnienie mnie omija

  Oszalałe wewnętrzne ja
  Na krawędzi chaosu
  Zgubiło swoją drogę

  Niespokojne wewnętrzne ja
  Na krawędzi chaosu
  Zgubiło swą drogę

  Oszalałe wewnętrzne ja
  Wyłączam się

  Niespokojne wewnętrzne ja
  Odlatuję

  Oszalałe wewnętrzne ja
  Na krawędzi chaosu
  Zgubiło swoją drogę

 • Egoist Hedonist

  Egoist Hedonist Egoista Hedonista

  I. Different?

  Once in the middle of the crowd
  I stopped
  Suddenly I felt so good
  Not being on the move
  But became an obstruction
  In your way
  And I was surprised
  How fast you could unite
  Against me

  When you forced me to the ground
  And tied my hands
  Certain I couldn’t disturb
  Anymore

  I saw the sadness in your eyes
  Your fear
  And the most secret desire:
  “Escape from here”...

  In pursuit of uniqueness
  And individuality
  We must be unlike anyone else
  To survive
  But in the mass of different runners
  Different lies
  We can’t make time to realize
  How the same we are

  II. Hedonist Party

  So let me live without your pain
  Just let me live without your pain
  Because I want to feel so...

  It’s not right
  It’s not fair
  When I am forced to live your life

  It’s not right
  It’s not fair
  When I am forced to live your life

  It’s not right

  Just let me live without your pain
  Just let me live without your pain
  Just let me live without your pain
  Just let me live without your pain
  Just let me live without

  III. Straw Man Dance

  Congrats
  This time you’re a borderline pass
  Here’s your reward
  Now smile
  After all
  You conform to us
  Drag on
  Forget yourself in the final dance

  You already know the steps

  I. Inny?

  Pewnego razu
  Zatrzymałem się w środku tłumu
  Nagle poczułem się tak dobrze
  Nie będąc w ruchu
  Ale stałem się przeszkodą
  Na waszej drodze
  I byłem zaskoczony
  Jak szybko możecie się zjednoczyć
  Przeciwko mnie

  Kiedy powaliliście mnie na ziemię
  I związaliście mi ręce
  Pewni, że już więcej
  Nie będę przeszkadzał

  Zobaczyłem smutek w waszych oczach
  Wasz strach
  I najbardziej ukryte pragnienie:
  „Uciec stąd”

  W pogoni za wyjątkowością
  I indywidualnością
  Musimy być inni niż wszyscy, by przetrwać
  Ale w tłumie innych ludzi
  Różnych kłamstw
  Nie potrafimy znaleźć czasu na to
  By uświadomić sobie, jak podobni jesteśmy do siebie

  II. Impreza Hedonisty

  Więc pozwól mi żyć bez twojego bólu
  Po prostu pozwól mi żyć bez twojego bólu
  Bo chcę się poczuć tak...

  To nie w porządku, to nie fair
  Że muszę żyć twoim życiem
  To nie w porządku, to nie fair
  Że muszę żyć twoim życiem
  To nie w porządku

  Po prostu pozwól mi żyć bez twojego bólu
  Po prostu pozwól mi żyć bez twojego bólu
  Po prostu pozwól mi żyć bez twojego bólu

  III. Taniec Chochoła

  Gratulacje
  Tym razem Ci się udało
  Oto twoja nagroda
  Uśmiechnij się
  Dostosowałeś się wreszcie
  Zaciągnij się
  Zapomnij w ostatnim tańcu

  Kroki już znasz

 • Left Out

  Left Out Pominięty

  Huddled in the corner
  Disillusioned
  My lifeless stare is fixed
  On your silhouettes
  You’re disregarding me
  Passing me by
  Like I’m not even here
  Maybe I’m not
  Maybe I’m somewhere else

  I used to be one of you
  With the same spark in my eyes
  And now I don’t belong to this place
  It’s a matter of merciless time
  I wholly vanish

  The candle guttered out
  The beauty elapsed
  Could’ve been so wonderful

  ***

  One day we could’ve met
  And believed
  We might live that way
  Far away from the din
  Envious looks
  And chase for the prize
  We would have remained ourselves
  Without killing our feelings
  Slowly
  Day by day

  One day we could’ve won
  Without taking away
  Someone else’s pride
  We would have become strong
  Walking through our life side by side

  We could’ve missed another day
  Not knowing how to talk
  Where to go
  We could’ve missed another night
  Only... For what?

  The dream went away
  And you came
  With your dark hair loose
  Ruthless cold reality
  Oh, how I hate your truth
  Don’t turn your back this time
  Just look at my eyes
  I won’t break down
  I’m going to fight

  Skulony w kącie
  Odarty ze złudzeń
  Mój pusty wzrok
  Utkwiony w waszych sylwetkach
  Ignorujecie mnie
  Przechodzicie obok
  Jakby mnie tu nie było
  Może mnie nie ma
  Może jestem gdzie indziej

  Kiedyś byłem jednym z was
  Z tym samym błyskiem w oku
  A teraz nie należę już do tego miejsca
  To tylko kwestia bezlitosnego czasu
  Gdy całkowicie zniknę

  Świeca zamigotała i zgasła
  Piękno przeminęło
  Mogło być tak cudownie

  ***

  Któregoś dnia mogliśmy się poznać
  I uwierzyć
  Że możemy żyć w ten sposób
  Z dala od zgiełku
  Zawistnych spojrzeń
  I pogoni za nagrodą
  Pozostalibyśmy sobą
  Nie zabijając naszych uczuć
  Powoli
  Dzień po dniu

  Pewnego dnia mogliśmy wygrać
  Nie odbierając nikomu godności
  Stalibyśmy się silni
  Krocząc razem przez życie

  Moglibyśmy przegapić kolejny dzień
  Nie wiedząc, jak ze sobą rozmawiać
  Dokąd pójść
  Moglibyśmy przegapić kolejną noc
  Tylko... po co?

  Sen odpłynął
  I pojawiłaś się Ty
  Ze swoimi ciemnymi rozpuszczonymi włosami
  Bezwzględna zimna rzeczywistość
  O jakże nienawidzę twojej prawdy
  Nie odwracaj się ode mnie tym razem
  Po prostu spójrz mi w oczy
  Nie poddam się
  Będę walczyć

 • Hybrid Times

  Hybrid Times Hybrydyczne czasy

  Come to me now
  I will host you
  I’m the alchemist of our times
  I know exactly what you need
  You’ve climbed so high
  You‘ve gone so far
  So you deserve something special

  Come to me now
  I will cure your soul
  I’m the savior of our times
  I know exactly what it needs
  You’ve let yourself go
  You’ve felt so down
  So my hi-tech salvation is just for you

  Obsession
  Obsession
  Obsession

  To be the best
  The most beautiful
  And above everyone
  Not allow oneself to be left behind
  Know what is what and what is out
  Aim for excellence
  And perfection you can only dream about

  Before my fame evaporates
  I must be at the top
  So I control my body
  Mental state
  Unable to slow down

  Before the final dusk appears
  I must do more than this
  It’s the only way to make it through
  In these hyperactive times
  It’s my obsession!
  Obsession...
  Obsession...
  Obsession...

  Doggedly
  At any cost
  Obstinately
  More and more
  Can’t allow myself to stop
  The ice broke
  I’ll never give up
  Again...
  Again...
  Again...

  ***

  Hi, it has been a while since last time
  I was certain I could live without
  All those private talks I couldn’t stand
  But now
  The truth is
  You’re the best friend I have...

  Chodź do mnie
  Przyjmę cię
  Jestem alchemikiem dzisiejszych czasów
  Wiem dokładnie, czego potrzebujesz
  Wspiąłeś się tak wysoko
  Zaszedłeś tak daleko
  Więc zasługujesz na coś wyjątkowego

  Chodź do mnie
  Uleczę twoją dusze
  Jestem zbawicielem naszych czasów
  Wiem dokładnie, czego ci potrzeba
  Stoczyłeś się
  Upadłeś tak nisko
  Więc moje nowoczesne zbawienie jest właśnie dla ciebie

  Obsesja
  Obsesja
  Obsesja

  Być najlepszym
  Najpiękniejszym
  Przewyższać innych
  Nie pozostawać w tyle
  Wiedzieć, jak sprawy stoją i co jest na czasie
  Dążyć do doskonałości
  I perfekcji, o jakiej możesz tylko marzyć

  Zanim moja sława wygaśnie 
  Muszę dostać się na szczyt
  Więc kontroluję moje ciało
  Psychikę
  Nie potrafię zwolnić

  Zanim nadejdzie ostatni świt
  Muszę zrobić coś więcej
  To jedyny sposób, żeby przetrwać
  W dzisiejszych nadpobudliwych czasach
  To moja obsesja!
  Obsesja
  Obsesja
  Obsesja

  Zawzięcie
  Za wszelka cenę
  Z uporem
  Coraz więcej i więcej
  Nie mogę się zatrzymać
  Pękł lód
  Nigdy się nie poddam
  Kolejny raz
  Kolejny raz
  Kolejny raz

  ***

  Witaj
  Minęło trochę czasu od ostatniego razu
  Byłem pewien, że potrafię żyć
  Bez tych wszystkich intymnych rozmów
  Których nie mogłem znieść
  Ale teraz
  Prawda jest taka
  Że jesteś najlepszym przyjacielem
  Jakiego mam